Hội nghị là một trong những nỗ lực của ngành Hải quan, nhằm cải cách thủ tục hải quan, giảm thời gian thông quan và tạo thuận lợi thương mại. Tại hội nghị đã giới thiệu với cộng đồng DN về nhiệm vụ và hoạt động của nhóm công tác Hải quan – DN, vai trò và lợi ích của công tác tham vấn đối với các bên liên quan, đặc biệt là vai trò ngày càng quan trọng của DN trong việc hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan Hải quan.

Ông Vũ Ngọc Anh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết, có nhiều giải pháp để tăng cường quan hệ giữa Hải quan với DN, có thể là gián tiếp qua các tổ chức, hiệp hội, hoặc trực tiếp giữa DN với hải quan. Làm được như vậy thì ngay khi có những vướng mắc, hai bên đều có thể tham vấn cho nhau, giúp DN lưu thông hàng hóa, đưa nguyên vật liệu vào phục vụ sản xuất nhanh chóng. Quan hệ đối tác giữa Hải quan và DN ngày càng được cải thiện sẽ đóng góp vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN và nền kinh tế, thúc đẩy thương mại và đầu tư.

L.Hiệp