Ngoài ra, còn có 53 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm là 192,8 triệu USD. Như vậy, tính cả vốn cấp mới và vốn tăng thêm, tính đến nay là 625,4 triệu USD. Thị trường đầu tư ra nước ngoài vẫn tập trung nhiều tại Lào với 9 dự án cấp mới, 9 dự án tăng vốn, tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 126 triệu USD; Campuchia có 11 dự án cấp mới và 12 dự án tăng vốn, tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 194 triệu USD.

Ngoài ra, doanh nghiệp Việt Nam cũng đã đầu tư sang Hoa Kỳ với 18 dự án cấp mới và 4 dự án tăng vốn với tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 102 triệu USD và Liên bang Nga, Singapore, Đức….

Hiện, doanh nghiệp Việt Nam tập trung đầu tư vào ngành khai khoáng là nhiều nhất với tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 107 triệu USD; tiếp theo là ngành nông, lâm, ngư nghiệp với tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 106 triệu USD; tiếp đó là ngành thông tin, truyền thông, sản xuất điện, bất động sản, hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm…

Phan Đức