Theo Ban tổ chức, số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) do các DN V1000 đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm 2014 là 80.460 tỷ đồng, chiếm 10,2% tổng thu ngân sách Nhà nước. Nhóm DNNN chỉ chiếm hơn 29% tổng số DN nhưng lại đóng góp tới 65,6% tổng số thuế.

Trong nhóm 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội có tỷ lệ các DN nộp thuế lớn nhất, chiếm 37,7% tổng số thuế của V1000, tiếp đến là TP Hồ Chí Minh với 33,8%. Xét về khối ngành, mặc dù không dẫn đầu về số lượng DN lọt vào BXH V1000 nhưng ngành Khoáng sản - Xăng dầu lại là quán quân về số thuế TNDN với tỷ lệ đóng góp lên đến 36,4% tổng số thuế của BXH, kế tiếp là ngành Viễn thông với 15,3% và ngành Tài chính 10,5%.

H.T.