Hiện, Chương trình đã hỗ trợ nâng cao và cải tiến chất lượng dịch vụ theo hướng thương mại hóa cho số lượng lớn các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp hộ gia đình cũng như người nông dân nhằm tạo ra ảnh hưởng tích cực và lâu dài đối với sự phát triển của khu vực kinh doanh xuất khẩu cũng như chuỗi giá trị.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam John Nielsen cho biết, “ Kế hoạch hỗ trợ khu vực kinh doanh tư nhân của Đan Mạch từ năm 2011 tới cuối năm 2014 theo GCF đạt được kết quả hết sức ấn tượng. Chương trình đã hỗ trợ cho hơn 40 dự án tại 8 tỉnh thành và tạo ra gần 30.000 việc làm mới cho người dân. Hơn 60.000 người đã được đào tạo chuyên môn, thu nhập cho nông dân đã tăng đáng kể cùng với nguồn thu đang nghi nhận từ lĩnh vực xuất khẩu.”

Quang cảnh buổi hội thảo.

Đến nay, nguồn vốn Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam tương đương với 25% tổng nguồn vốn hỗ trợ của toàn bộ Liên minh Châu Âu- EU, theo đó, Đan Mạch là quốc gia hỗ trợ vốn lớn nhất cho Việt Nam trong khối EU. Giai đoạn 2014-2015, Đan Mạch sẽ tiến hành giải ngân khoảng 90 triệu USD vốn ODA cho Việt Nam. Các lĩnh vực chủ yếu được nhận hỗ trợ là Phát triển xanh, môi trường, phát triển khu vực tư nhân, nước sạch, văn hóa và các hoạt động quản lý Nhà nước.

L.Hiệp