Cụ thể,  ông Lưu Đức Khánh, Giám đốc điều hành Vietjet cho biết, năm 2017, Vietjet nhận thêm 17 máy bay, trong đó có 1 máy bay A321 NEO đầu tiên tại Đông Nam Á. 

Với việc tiếp tục tiết giảm chi phí ở mức tối ưu, Vietjet hiện là hãng hàng không có chi phí vận hành hiệu quả nhất trong khu vực. Các chỉ số an toàn khai thác bay, khai thác mặt đất cũng ở mức tốt nhất khu vực. Độ tin cậy kỹ thuật đạt tới 99,66%, mức cao nhất với đội bay Airbus A320/321. Tiếp tục phát triển các đường bay trong nước cũng như mở rộng thị trường sang khu vực Bắc Á, tính đến cuối năm 2017, Vietjet khai thác 38 đường bay trong nước và 44 đường bay quốc tế kết nối các thành phố, chiếm tới hơn 1/2 tổng dân số toàn cầu. Hãng đã vận hành 98.805 chuyến bay, chuyên chở 17,11 triệu hành khách, tăng 22% so với năm 2016.  

Cùng với việc tăng tỷ trọng vận chuyển hành khách quốc tế và cho thuê chuyến quốc tế, hoạt động kinh doanh phụ trợ tăng tương ứng với số chuyến bay, Vietjet tiếp tục có một năm bội thu trên phương diện tài chính. Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017, doanh thu đạt 42.303 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5.073 tỷ đồng, tăng trưởng 54% và 73% so với năm 2016. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 11.356 đồng.  

Ngày 28-2-2017, Vietjet thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) với cam kết của HĐQT về áp dụng chuẩn mực quốc tế trong quản trị, điều hành và minh bạch thông tin. Dựa trên kết quả kinh doanh khả quan, HĐQT đã trình và được cổ đông thông qua việc tăng cổ tức 2017 từ 50% lên 60%. Trong đó, Công ty đã tạm ứng 30% bằng tiền và sẽ trả 10% bằng tiền vào ngày 25/5. 

Vietjet sẽ tiếp tục trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%. Năm 2018, Vietjet đặt kế hoạch doanh thu hơn 50.970 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 5.800 tỷ đồng, tăng lần lượt hơn 20,5% và 10% so với thực hiện 2017. Đặc biệt, HĐQT tiếp tục trình đại hội và được cổ đông thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2018 là 50%.  

Với việc tiếp tục mở rộng và tăng tần suất mạng bay quốc tế các đường bay xa hơn tới Nhật Bản, Ấn Độ và sắp tới là Úc, Vietjet lên kế hoạch khai thác tới 60 đường bay quốc tế trong năm nay. Trước mắt, đường bay đến Nhật Bản sẽ được mở ngay trong quý III năm nay”, ông Khánh khẳng định.

Phạm Huyền