I/ Chỉ tiêu tuyển dụng

- Số lượng: Hơn 40 chỉ tiêu tại 12 chi nhánh trên toàn hệ thống.

- Nghiệp vụ: Phó Phòng Khách hàng Doanh nghiệp (KHDN); Tín dụng KHDN; Quan hệ KHDN FDI; Tín dụng bán lẻ và Giao dịch viên.

- Chi tiết chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng, mô tả công việc, yêu cầu tuyển dụng của tất cả các chi nhánh mời xem chi tiết tại đây (http://tuyendung.vietinbank.vn/vn/tin-tuc/tin-noi-bat/Tuyen-dung-le-can-bo-Chi-nhanh-tren-toan-he-thong-thuoc-dot-thang-10-2017-TDCN_T10-2017--20171016113431.html).

II/ Thời gian, hình thức nhận hồ sơ

1. Thời gian nhận hồ sơ:

Nhận hồ sơ từ ngày 17/10 đến hết ngày 31/10/2017.

2. Hình thức nhận hồ sơ:

Ứng viên chỉ lựa chọn duy nhất 1 trong 2 hình thức sau (khuyến khích các ứng viên ứng tuyển trực tuyến):   

+ Ứng viên nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại Phòng Tổ chức Hành chính của Chi nhánh có chỉ tiêu tuyển dụng.

+ Ứng viên ứng tuyển trực tuyến thông qua Chương trình Quản lý tuyển dụng của VietinBank. Ứng viên đăng ký tài khoản trên trang tuyển dụng của VietinBank bằng cách truy cập trang http://tuyendung.vietinbank.vn chọn mục Ứng tuyển tại đây.


Hội đồng tuyển dụng VietinBank