Trong đó, Vietravel và Vietnam Airlines cũng đã trực tiếp trao tặng 50.000 cây giống keo gai cho Công ty TNHH MTV Môi trường TKV trồng nhằm hoàn trả lại màu xanh, cải thiện cảnh quan cho một trong những bãi than lớn đã khai thác của tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước xây dựng thương hiệu địa phương, đặc biệt nổi bật với tiềm năng du lịch, nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú… Giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030, triết lý phát triển của tỉnh là “dựa vào đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ ”nâu” sang ”xanh” để phát triển bền vững. 

Do đó, xây dựng và phát triển du lịch địa phương dựa trên cơ sở giữ gìn, bảo vệ môi trường luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của tỉnh nhằm phát triển du lịch bền vững. 

Sau chương trình, ba đơn vị tổ chức đồng thời cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong các hoạt động vì môi trường tại tỉnh Quảng Ninh trong những năm tới.

Lưu Hiệp