Theo đó, Tổ chỉ đạo (Cục Thuế, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Chi cục Quản lý thị trường) gồm 42 thành viên, do Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội Viên Viết Hùng làm Tổ trưởng và Tổ giúp việc gồm 217 thành viên.

Theo kế hoạch, trên địa bàn hiện có 484 cửa hàng kinh doanh xăng, dầu phải dán tem từ ngày 19-5 đến 26-5-2017. Cục Thuế TP Hà Nội thành lập 61 đoàn dán tem.

Nhằm tạo thuận lợi cho việc dán tem và ghi chỉ số đồng hồ công tơ các cột đo xăng dầu sau này, Cục Thuế đã cử lãnh đạo và cán bộ Đội liên phường, xã tham gia triển khai dán tem, ghi số đồng hồ công tơ.

Định kỳ hằng tháng, các cán bộ thuế sẽ tới các cửa hàng kinh doanh xăng dầu thuộc địa bàn quản lý để ghi nhận số liệu về chỉ số phản ánh thực tế trên công tơ tổng của từng cột đo xăng dầu và thông báo số lượng cho bộ phận đầu mối tổng hợp, đánh giá.

Cục Thuế TP Hà Nội cũng xây dựng Hệ thống quản lý sản lượng tiêu thụ xăng dầu định kỳ trên địa bàn đảm bảo kết nối thông tin nhanh, tránh sai sót trong quá trình nhập số liệu chỉ số đồng hồ công tơ.

Số liệu từ các cột bơm sẽ được tự động tổng hợp theo thứ tự về cửa hàng và về số tổng của doanh nghiệp chủ quản đang kê khai thuế với cơ quan Thuế.

Phan Đức