Đến nay, TP Hà Nội đã có hơn 7,1 triệu người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ 88,2% dân số. Tỉ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt 90% số người thuộc diện phải tham gia (hoàn thành chỉ tiêu do UBND TP giao). Tỉ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 92,1% số người thuộc diện phải tham gia (UBND TP giao 90%). Tốc độ tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 35,8% (vượt 5,8% so với chỉ tiêu UBND TP giao)…

Tốc độ tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ở TP Hà Nội đã vượt so với chỉ tiêu được giao.

Một trong những kết quả nổi bật đó là, BHXH TP Hà Nội đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT, với 97,3% số đơn vị, doanh nghiệp thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử. BHXH TP cũng đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, địa phương quyết liệt thực hiện các biện pháp thu nợ BHXH, BHYT…

Tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Hiền- Giám đốc Sở Y tế đã nêu những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHYT, như: Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng cao, trong khi cơ sở vật chất, trình độ y bác sĩ tại một số nơi chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, khiến bệnh nhân chưa hài lòng.

PV