Theo ban soạn thảo, thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC, Thông tư 39/2018/TT-BTC và đã nhận được ý kiến tham gia của các đơn vị trong suốt quá trình xây dựng thông qua các hội thảo và bằng văn bản. Tuy nhiên, do sự thay đổi của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan dẫn đến một số nội dung quy định tại dự thảo Thông tư cần được sửa đổi, bổ sung, chỉnh lý.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, để đảm bảo tuân thủ quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời hướng dẫn đầy đủ các vướng mắc phát sinh của DN và phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tại các cuộc hội thảo, Tổng cục Hải quan tiếp tục ghi nhận ý kiến góp ý của DN và cục hải quan các tỉnh, thành phố về các nội dung dự thảo Thông tư. 

Tiếp tục lấy ý kiến doanh nghiệp góp ý Dự thảo thông tư về thủ tục hải quan.
Dự thảo Thông tư dự kiến sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan như: Khai bổ sung sau thông quan trong trường hợp gửi thiếu hàng; các trường hợp hủy tờ khai hải quan; kiểm tra giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, kết quả kiểm tra chuyên ngành; kiểm tra tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế; thủ tục hải quan đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng thay đổi cảng nhận hàng, cảng xếp hàng; thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan trong quá trình vận chuyển có thay đổi phương thức vận chuyển; về khai hải quan đối với hàng vận chuyển độc lập; thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất...

Bên cạnh đó, một phần nội dung quan trọng tại dự thảo Thông tư sửa đổi quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 

Cụ thể về vấn đề trị giá hải quan dự kiến sửa đổi, bổ sung về đối tượng kiểm tra việc khai báo và xác định trị giá hải quan; về xác định dấu hiệu nghi vấn trị giá kê khai; về trình tự kiểm tra, xử lý kết quả kiểm tra; về tham vấn; nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu. 

Đối với nhóm vấn đề về thu, nộp thuế và quản lý thuế, dự kiến sửa đổi, bổ sung về tỷ giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; sửa đổi, bổ sung về đồng tiền nộp thuế; sửa đổi, bổ sung về thời hạn nộp thuế; sửa đổi, bổ sung về bảo lãnh số tiền thuế phải nộp..

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành cho biết, đây là dự thảo Thông tư có phạm vi rộng, nhận được nhiều ý kiến quan tâm của cộng đồng DN. Chính vì vậy, các nội dung sửa đổi tại Thông tư bám sát tinh thần cải cách hiện đại hóa, đồng thời quy định cụ thể, rõ ràng để thuận lợi cho DN khi thực hiện. Với tinh thần cầu thị, cởi mở, cải cách, cơ quan Hải quan sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của DN.

Phan Đức