Chú trọng nhiều giải pháp

Với vai trò là nhà cung cấp hàng đầu về dung dịch và hóa phẩm phục vụ cho khâu thăm dò khai thác dầu khí tại Việt Nam nên DMC chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ khủng hoảng giá dầu trong lĩnh vực sản xuất.

Các sản phẩm phục vụ cho hoạt động khoan khai thác dầu khí như Barite, Xi măng G, Bentonite API, Bentonite nội địa... thị trường tiêu thụ chậm do nhu cầu cho hoạt động dầu khí giảm. Để đối phó với những khó khăn trước mắt, DMC đã áp dụng ra một loạt giải pháp để từng bước khắc phục khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành công tác tái cấu trúc của mình.

Kỹ sư DMC lắp đặt hệ thống đo ăn mòn tại NMLD Dung Quất.

DMC hướng tới mục tiêu dần thay thế các sản phẩm sản xuất truyền thống bằng các sản phẩm có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao, tiếp tục khẳng định được thế mạnh trong khâu sản xuất các hóa phẩm và phụ gia cho hoạt động khoan thăm dò, khai thác; đồng thời, trở thành nhà cung cấp các dịch vụ hóa kỹ thuật chuyên nghiệp trong và ngoài nước, trong đó chú trọng đến việc phát triển các lĩnh vực dịch vụ đòi hỏi kỹ thuật chuyên sâu phục vụ cho thăm dò khai thác dầu khí; dịch vụ làm sạch công nghiệp; dịch vụ xử lý môi trường; dịch vụ xử lý chất thải, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị và các công trình dầu khí…

Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp của DMC cũng là lĩnh vực có mức tăng trưởng tốt và được đánh giá là “điểm sáng” trong quá trình tái cấu trúc của DMC. Đặc  biệt, DMC đang triển khai theo tiến độ Gói thầu số 5 - Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng cho khu vực Offsite2 của NMLD Dung Quất trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 3. Đây là một trong những dự án quan trọng mà lần đầu tiên DMC tham gia với vai trò là tổng thầu.

Thời gian sắp tới, đối với lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật công nghiệp, DMC tiếp tục phát huy tối đa những thế mạnh để mở rộng phạm vi cung cấp các dịch vũ kỹ thuật công nghiệp: dịch vụ làm sạch, xử lý môi trường, chống ăn mòn…cho các khách hàng trong và ngoài ngành….

Trong lĩnh vực sản xuất, DMC tập trung nghiên cứu các dự án có khả năng đi vào sản xuất nhanh để sớm tạo công ăn việc làm cho người lao động như: Dự án định dạng Lưu huỳnh; phát triển hoàn thiên các sản phẩm/dịch vụ mới áp dụng vào thực tế ( Xi măng OWC, hệ dung dịch  Protrol…). Đối với lĩnh vực kinh doanh, DMC định hướng xây dựng hệ thống kinh doanh chuyên nghiệp, gia tăng danh mục các sản phẩm mới; tiếp tục đẩy mạnh các mảng hoạt động kinh doanh ít bị ảnh hưởng bới giá dầu như: Hóa chất cho các ngành điện đạm, nhà máy lọc hóa dầu; Mở rộng thị trường cung cấp hóa chất cho các ngành công nghiệp ngoài dầu khí.

Ngoài ra, trong lĩnh vực tài chính, công tác thực hiện lộ trình thoái vốn của DMC tại các đơn vị xuống còn 36%, bên cạnh đó, thu hút thêm nguồn tài chính trong và ngoài nước bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty.

Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động

Trong quá trình thực hiện tái cấu trúc, DMC nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quản trị nhân sự, công tác quản trị nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của tổ chức đặc biệt là trong giai đoạn cạnh tranh như hiện nay.

DMC đã thực hiện nhiều giải pháp về công tác quản trị nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả, năng suất, đồng thời đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. 

Trong giai đoạn này, DMC cũng tập trung thu hút và khuyến khích  đội ngũ nhân lực kỹ thuật cho phát triển các dịch vụ kỹ thuật; tập trung đào tạo cải thiện kỹ năng mềm, đào tạo nâng cao trình độ tiếng Anh, đào tạo nghề, chuyên môn có chọn lọc và phù hợp với vị trí chức danh công việc cho đội ngũ lao động; đào tạo chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, đào tạo kỹ thuật chuyên sâu các kỹ sư 1 và kỹ sư điều hành cho lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan dịch vụ làm sạch và xử lý môi trường; đào tạo các kỹ sư có đủ trình độ và các chứng chỉ quốc tế để cung cấp dịch vụ kỹ thuật trong ngành Dầu khí.

Có thể nói, công tác tái cơ cấu đã đặt ra cho các doanh nghiệp nói chung và DMC nói riêng nhiều “bài toán” khó. Tuy nhiên, sự nỗ lực, quyết tâm của ban lãnh đạo và tập thể người lao động chính là động lực giúp đơn vị từng bước vượt khó và tìm ra hướng phát triển phù hợp với tình hình hiện tại, đảm bảo đời sống cho người lao động và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng trong và ngoài ngành dầu khí, đồng thời đưa thương hiệu DMC ngày càng vươn xa.

PV