Nguyên nhân do không có nguồn tài chính để thực hiện; đất để lâu bị nhiều trường hợp hộ dân lấn chiếm xây dựng trái phép, làm mất an ninh trật tự và cảnh quan đô thị tại khu dự án, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Trước tình hình trên, Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp (chủ đầu tư hiện nay của dự án) đã báo cáo Bộ NN &PTNN xin được lựa chọn đối tác chuyển chủ đầu tư. Theo báo cáo này, Công ty CP Quốc tế Năm Sao là đơn vị đã hợp tác kinh doanh, cùng Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp trong công tác chuẩn bị dự án, tổ chức thực hiện và tham gia một phần chi phí về đền bù, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao đã thực hiện nhiều dự án có vốn lớn như Thành phố Năm sao, Long An; Nhà máy Phân bón lớn ở Việt Nam và Campuchia...  và đáp ứng các yêu cầu lựa chọn đối tác để chuyển giao chủ đầu tư dự án.

Ngày 15/9, Bộ NN&PTNN đã có Công văn số 7600 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt cho phép chuyển chủ đầu tư dự án tổ hợp vui chơi giải trí Đống Đa sang Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao. Bởi lẽ Bộ yêu cầu Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp không thực hiện đầu tư ngoài ngành và tập trung thu hồi phần vốn của nhà nước đã đầu tư vào dự án này.  Và ngày 19/10 vừa qua, xét đề nghị của Bộ NN&PTNN và ý kiến của các ngành chức năng, UBND TP Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo như sau: Bộ NN&PTNN chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với UBND TP Hà Nội xử lý các trường hợp lấn chiếm trái phép trên phạm vi quỹ đất dự án xây dựng tổ hợp vui chơi giải trí Đống Đa theo đúng quy định pháp luật. Bộ NN&PTNT chỉ đạo Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp thực hiện chuyển nhượng dự án xây dựng tổ hợp vui chơi giải trí Đống Đa theo quy định hiện hành.

Với ý kiến chỉ đạo trên của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ NN&PTNN và TP Hà Nội triển khai các biện pháp để xử lý các trường hợp lấn chiếm trái phép đất của dự án, đồng thời làm các thủ tục chuyển nhượng dự án cho Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao, để dự án sớm tiếp tục được triển khai, góp phần chấn chỉnh bộ mặt đô thị, giữ gìn ANTT cho thành phố. Ngành chức năng, UBND TP Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo như sau: Bộ NN&PTNN chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với UBND TP Hà Nội xử lý các trường hợp lấn chiếm trái phép trên phạm vi quỹ đất dự án xây dựng tổ hợp vui chơi giải trí Đống Đa theo đúng quy định pháp luật. Bộ NN&PTNT chỉ đạo Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp thực hiện chuyển nhượng dự án xây dựng tổ hợp vui chơi giải trí Đống Đa theo quy định hiện hành.

Với ý kiến chỉ đạo trên của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ NN&PTNN và TP Hà Nội triển khai các biện pháp để xử lý các trường hợp lấn chiếm trái phép đất của dự án, đồng thời làm các thủ tục chuyển nhượng dự án cho Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao, để dự án sớm tiếp tục được triển khai, góp phần chấn chỉnh bộ mặt đô thị, giữ gìn ANTT cho thành phố.

PV