Ông Nguyễn Văn Tuấn- Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, trong tháng 6-2016, Tổng cục Du lịch sẽ chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ và các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện kiểm tra các cơ sở lưu trú du lịch trong toàn quốc và kiên quyết thu hồi quyết định công nhận hạng sao đối với cơ sở lưu trú không đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quy định. 

 Khách sạn Hạ Long Pearl- ảnh Internet.

Khách sạn The Light (Nha Trang)- ảnh Internet.
Khách sạn Festival (Huế). ảnh Internet.

Kết quả từ ngày 10 đến ngày 21-6, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã liên tiếp có văn bản thu hồi công nhận hạng sao với 6 khách sạn tại Hà Tĩnh, Hạ Long, Huế và Nha Trang vì những khách sạn này đã không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện về hạ tầng, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực tương xứng với số sao đã được công nhận, gồm: BMC Hà Tĩnh, Hạ Long Pearl, Asean Hạ Long, Starcity Hạ Long, Festival (Huế), The Light (Nha Trang). Trong đó có Festival Huế là 3 sao, còn lại là khách sạn 4 sao.
Trân Trân