20 bác sỹ đa khoa.

Điều kiện: Đã tốt nghiệp bác sỹ đa khoa hạng trung bình trở lên và bác sĩ có trình độ sau đại học: Bác sỹ chuyên khoa cấp I, bác sỹ chuyên khoa cấp II, bác sỹ nội trú, thạc sĩ, tiến sỹ. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp đại học các trường công lập hệ chính quy. Bác sỹ đa khoa có tuổi đời dưới 30. Riêng bác sỹ có trình độ sau đại học: Chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, bác sỹ nội trú, thạc sĩ, tiến sĩ tuổi đời từ 30 đến 40 tuổi.

Thời gian thu nhận hồ sơ:

- Từ ngày thông báo đến ngày 30-11-2019.

Tại Phòng Chính trị - Bệnh viện 30-4, số 9 Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh.

candonline