Theo báo cáo của các doanh nghiệp đang triển khai dự án trong 7 KCN có nhu cầu lớn về lao động, từ năm 2018 - 2020, nhu cầu về lao động tăng thêm 23.800 người, bằng 18,5% tổng nhu cầu lao động mà quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 đề ra (128.000 người).

Nhiều KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang thiếu lao động.

Đến nay, hầu hết các KCN đang hoạt động có tốc độ tăng trưởng về lao động tương đối đồng đều, trong đó riêng KCN Cảng biển Hải Hà có tốc độ phát triển nhanh. Chỉ trong vòng gần 2 năm, nếu như năm 2016 cả KCN chỉ có 4 doanh nghiệp với 2.849 lao động thì đến hết tháng 6 năm nay đã có 6 doanh nghiệp với 7.404 lao động.

Như vậy, số lao động đã tăng 2,6 lần, trong khi các KCN trong toàn tỉnh chỉ tăng 1,3 lần. Mặt khác, theo kết quả khảo sát 5 doanh nghiệp trong KCN này, dự kiến đến năm 2020 số lao động cần tuyển dụng là trên 14.300 người, tăng 1,9 lần so với tổng số lao động hiện nay.

Để tìm lời giải cho bài toán thiếu hụt lao động tại KCN, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo sát sao các ngành, địa phương thực hiện việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, như tổng hợp nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong KCN, đẩy mạnh hoạt động các trung tâm dịch vụ việc làm, thông tin thị trường lao động...

Các địa phương có KCN cũng quy hoạch, dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội và các thiết chế văn hóa, trường học... Qua đó, đã phần nào khắc phục được sự thiếu hụt lao động của các doanh nghiệp, đồng thời giúp người lao động có việc làm phù hợp, thu nhập hợp lý, có cơ hội phát triển nghề nghiệp, đảm bảm an ninh, an toàn trong khu vực.

Cùng với đó tỉnh Quảng Ninh cũng đang tập trung hoàn thiện sớm “Đề án thu hút lao động và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển KCN, khu kinh tế và các dự án lớn trên địa bàn tỉnh” để giải quyết các vấn đề lao động đang trở nên cấp thiết với sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp tại các KCN hiện nay.

V.Huy – Phú Lương