Ngày 9/1, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, tiếp tục thực hiện lộ trình chấn chỉnh hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan.

Ngày 8/1, Cục này đã ban hành văn bản quyết định tạm dừng cung ứng lao động sang làm việc tại Đài Loan, có thời hạn 1 tháng, từ ngày 10/1 đến ngày 10/2, đối với 5 công ty Việt Nam: COMA, TRAENCO, TRACIMEXCO, HALASUCO, CEFINAR do đã thu phí của người lao động sai quy định.

Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu 5 công ty trên không triển khai việc hợp tác đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan và không tư vấn, tạo nguồn, tuyển chọn, đào tạo lao động để đưa sang làm việc tại Đài Loan trong thời gian bị tạm dừng để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên.

T.Uyên