Tại Văn bản số 10039/UBND-KH&ĐT, UBND TP Hà Nội thống nhất với đề xuất của liên ngành: Sở KH-ĐT - Cục Thuế TP Hà Nội về việc: Bắt đầu từ ngày 1/1/2015, triển khai các giải pháp để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận (GCN) đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thành lập mới từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Trước đó, TP Hà Nội ban hành quy chế liên thông trong giải quyết thủ tục đăng ký mẫu dấu cho doanh nghiệp.

Theo quy chế, sau khi tiếp nhận bản sao GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN đầu tư, GCN đăng ký hoạt động từ Sở KH&ĐT, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an TP Hà Nội cập nhật vào danh sách, hướng dẫn và tiếp nhận thông tin về loại dấu đề nghị khắc của doanh nghiệp, thu lệ phí (nếu có) và hẹn ngày trả kết quả cho doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật về đăng ký mẫu dấu.

N.Y.