Đặc điểm của thành phố thông minh là bao gồm các dự án thông minh, từ lĩnh vực năng lượng, sự di chuyển, giáo dục, cộng đồng, môi trường, giáo dục, sản xuất thông minh. 

Các thành phố thông minh cho phép tạo ra giá trị sản phẩm cao và tiết kiệm được chi phí, phù hợp với xu hướng phát triển của kỷ nguyên 4.0. 

Trong một thành phố thông minh bao gồm 10 dự án thông minh, đó là năng lượng thông minh, sự di chuyển thông minh, cộng đồng thông minh, môi trường thông minh, giáo dục thông minh, sản xuất chế tạo thông minh, thành phố không gian vũ trụ thông minh, sáng tạo thông minh, kinh tế thông minh, quản trị thông minh. AMATA sẽ áp dụng kinh nghiệm tốt nhất rút ra từ các dự án ở Thái Lan để ứng dụng cho các dự án ở Việt Nam.

Đặc điểm của thành phố thông minh là bao gồm các dự án thông minh, từ lĩnh vực năng lượng, sự di chuyển, giáo dục, cộng đồng, môi trường, giáo dục, sản xuất thông minh...

Hiện nay AMATA là nhà đầu tư lớn ở Việt Nam với 2 dự án chính đặt tại Đồng Nai. Đó là dự án AMATA City Biên Hoà – nơi lưu trú của 164 nhà đầu tư đến từ 21 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng vốn đầu tư hơn 2,66 tỉ USD, tạo ra 49.000 việc làm. Dự án thứ 2 cũng tại tỉnh Đồng Nai đó là khu công nghiệp đô thị tại Long Thành có tổng diện tích 1,270 ha. 

Dự án Long Thành là sự kết hợp của các hoạt động công nghiệp và đô thị trong đó dành 33% không gian cho khu công nghiệp công nghệ cao, 67% diện tích còn lại để phát triển cộng đồng đô thị. Các dự án công nghiệp đô thị của AMATA giữ vai trò lớn trong việc góp phần vào tăng trưởng của khu vực có dự án.

Các dự án bất động sản công nghiệp – các thành phố thông minh của AMATA ở Thái Lan và Việt Nam hiện có 1.300 DN và nhiều thương hiệu uy tín trong danh sách Fortune 500 toàn cầu từ hơn 30 quốc gia đến đầu tư đặt nhà máy và trụ sở. 

Các thành phố thông minh này cũng tạo việc làm cho hơn 300.000 lao động và tổng doanh thu của các nhà đầu tư ở các thành phố thông minh này lên tới 40 tỷ USD. 

Lưu Hiệp