Về thoái vốn đầu tư ngoài ngành, tính tới hết quý II vừa qua, Tập đoàn đã thu về được 1.188 tỷ đồng, cao hơn giá trị sổ sách 141 tỷ đồng. Tuy nhiên, Tập đoàn vẫn đang gặp khó khi thoái vốn tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy lợi, đầu tư khu công nghiệp và thủy điện với tổng vốn khoảng 700 tỷ đồng. 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Tập đoàn dứt khoát phải xác định xong giá trị doanh nghiệp trong quý III và hoàn thành cổ phần hóa trong năm nay.

V.H.