Đây là hai loài mọt cực kỳ nguy hiểm thuộc danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam và chưa có trên lãnh thổ Việt Nam. 

Hai loài mọt gây hại trên nhiều loại nông sản, đặc biệt là loài mọt cứng đốt Trogoderma granarium Everts nằm trong danh mục 100 loài sinh vật ngoại lai xâm hại nguy hiểm nhất thế giới. 

Chúng gây hại trên nhiều loại nông sản như ngũ cốc (gạo, lúa mỳ, yến mạch, lúa mạch…), sản phẩm ngũ cốc (bột ngô, bột mỳ, khô đậu tương…), hạt có dầu, thảo dược, gia vị, vải, len dạ, giấy, rau, cao su,…  Cả trưởng thành và sâu non đều tấn công gây hại nông sản. 

Do vậy, Cục Bảo vệ thực vật đã quyết định tạm dừng nhập khẩu mặt hàng này kể từ ngày 11-7-2016. 

Cục Bảo vệ thực vật đã gửi thông báo không tuân thủ cho cơ quan bảo vệ thực vật quốc gia Senegal theo thông lệ quốc tế và quy định về kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

CL