Theo đó, từ ngày 26 – 10, UBND TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu 12 cơ sở kinh doanh, bán hàng phục vụ khách du lịch trên địa bàn thực hiện đóng cửa và dừng ngay hoạt động của các cơ sở bán hàng phục vụ khách du lịch.

Quảng Ninh thực hiện nhiều biện pháp cứng rắn nâng cao chất lượng du lịch.

Nguyên nhân được chính quyền thành phố Hạ Long chỉ ra là do các cơ sở chưa hoàn thiện các yêu cầu của Sở Du lịch tại các thông báo kết quả làm việc với các cơ sở kinh doanh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

Hết thời hạn 15 ngày theo các văn bản của UBND TP Hạ Long về việc cho phép các cơ sở kinh doanh hoạt động tạm thời để hoàn thiện các hồ sơ, tiêu chí còn thiếu, nhưng các cơ sở chưa hoàn thiện tiêu chí về quản lý thuế, ấn chỉ, hóa đơn.

UBND TP Hạ Long yêu cầu các doanh nghiệp phải hoàn thiện các tiêu chí, yêu cầu còn thiếu theo nội dung Văn bản số 5124/UBND của UBND thành phố và theo nội dung tại các thông báo của Sở Du lịch. Hoàn thành trước ngày 31-10-2017 và báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Ngoài ra, UBND TP Hạ Long cũng yêu cầu ngành điện và nước phối hợp UBND phường dừng cung cấp dịch vụ nếu các cửa hàng không chấp hành theo đề nghị của UBND các phường…

Đây được xem là những biện pháp cứng rắn của tỉnh Quảng Ninh đối với các doanh nghiệp tổ chức các tour du lịch ''0 đồng'' từ đầu năm 2017.

V.Huy