Mục tiêu vận hành hệ thống là khai thác các hồ thuỷ điện theo biểu đồ, đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du của các địa phương, nhất là tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ; khai thác cao các hồ thuỷ điện miền Bắc, miền Nam đang trong mùa lũ chính vụ, các hồ thuỷ điện miền Trung chuẩn bị đón lũ. Đảm bảo cấp điện miền Nam; sẵn sàng huy động nhiệt điện dầu trong thời gian cắt toàn bộ khí PM3 cho sản xuất điện (dự kiến từ ngày 12/8 – 26/8).

Các tổng công ty phát điện chủ động phối hợp với Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam giải quyết cấp than, vận chuyển than đảm bảo đủ than cho phát điện, ưu tiên đảm bảo vận hành ổn định Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Vĩnh Tân 2 (đặc biệt trong thời gian cắt khí PM3).

V.H.