Qua thanh tra phát hiện nhiều vi phạm của ACV trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất cũng như thu dịch vụ phí hàng không.

Theo TTCP, tại thời điểm tháng 4-2016, ACV đang quản lý, vận hành, khai thác 22 cảng hàng không với doanh thu luôn tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên từ năm 2012 - 2015, ACV đã không tổ chức đấu thầu mà thực hiện chỉ định thầu cho các tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng nhà ga để kinh doanh.

 Trong 2 năm 2014 - 2015, ACV đã ký 803 hợp đồng cho thuê mặt bằng nhà ga với tổng diện tích 120.221m2, thu về 701,1 tỉ đồng. Tất cả trường hợp này đều được thực hiện dưới hình thức chỉ định thầu, không qua đấu thầu, đấu giá công khai.

Đặc biệt, theo Luật Đất đai 2013 và Luật Hàng không dân dụng quy định về việc nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng với diện tích đất làm đường giao thông ngoài khu bay. Tuy nhiên theo TTCP, ACV có trách nhiệm chính trong thu không đúng quy định đối với một số giá dịch vụ.

Cụ thể, có 21/22 cảng hàng không do ACV quản lý đang thu tiền dịch vụ sử dụng đường dẫn vào nhà ga hàng không đối với các ôtô đưa, đón trả khách với mức giá vé lượt từ 7.000 - 30.000 đồng và vé tháng từ 600.000 - 1,65 triệu đồng.

Chỉ tính riêng giai đoạn từ 1-1-2012 đến  31-12-2015, tổng doanh thu từ việc thu phí ra vào 19/21 cảng hàng không là 551 tỉ đồng.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc thu này tuy mang lại lợi ích cho ACV, cho Nhà nước (khi ACV chưa cổ phần hóa), nhưng lại vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho hành khách và hiện chưa có hướng khắc phục triệt để.

Đặng Nhật