Năm 2015, trong bối cảnh vẫn còn nhiều thách thức trong hệ thống ngân hàng,  SHB đã nỗ lực hoàn thành vượt kế hoạch, cải thiện được nhiều chỉ tiêu tài chính quan trọng, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả.

Tiếp nối những thành công trên con đường phát triển, năm 2015, SHB tiếp tục đạt mức tăng trưởng vượt bậc trên mọi mặt, đứng vững trong TOP 5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Được biết, SHB là 1 trong 2 Ngân hàng TMCP Việt Nam đầu tiên có ngân hàng con 100% vốn tại Lào,  được  các tổ chức định chế tài chính lớn trên thế giới ghi nhận, đánh giá cao về hoạt động an toàn, ổn định, bền vững.

Đại hội cổ đông SHB lần thứ 24 đã thông qua định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2016 gắn với mục tiêu an toàn, hiệu quả, chú trọng phát triển bền vững, cụ thể so với năm 2015: Tổng tài sản tăng trưởng gần 14%; vốn điều lệ tăng trưởng 18%; huy động từ các TCKT và cá nhân tăng 20%; dư nợ cho vay tăng 20%; lợi nhuận trước thuế tăng 32,7%; cổ tức dự kiến là 8,5% lớn hơn chỉ tiêu 2015; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; tỷ lệ an toàn vốn trên 9%...

Lệ Thúy