Theo đó, VINASA sẽ biên soạn và xuất bản ấn phẩm “40 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2015”. Ấn phẩm sẽ được xuất bản bằng 2 ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Nhật, gửi giới thiệu đến trên 1.000 cơ quan, tổ chức ứng dụng trong nước và các hiệp hội CNTT, tổ chức xúc tiến thương mại và các doanh nghiệp đối tác tiềm năng tại hơn 100 quốc gia và nền kinh tế trên thế giới, làm cầu nối thúc đẩy hợp tác cho các doanh nghiệp Việt Nam với thị trường nội địa và trên thế giới. Danh sách 40 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam dự kiến sẽ được công bố tại Hà Nội vào ngày 8/10 tới. 

Hội đồng bình chọn 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam đã quyết định chốt danh sách 40 doanh nghiệp thay vì 50 như dự kiến.
H.Thanh