Được biết, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện có 2.878 đơn vị tham gia đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT. Bước đầu, qua thanh tra chuyên ngành tại 367 đơn vị, tính từ tháng 11/2016 đến tháng 6/2019, BHXH tỉnh Bình Thuận đã phát hiện và yêu cầu các đơn vị truy đóng BHXH cho hơn 570 lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; điều chỉnh mức đóng cho 1.366 lao động…

Một buổi kiểm tra công tác thực thi pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại đơn vị sử dụng lao động.

Bên cạnh đó, BHXH đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt đối với 33 đơn vị cố tình chậm đóng, để nợ BHXH, BH thất nghiệp kéo dài. Tổng số tiền nợ của các đơn vị trước khi có quyết định thanh tra là 69.826 triệu đồng; số tiền nợ các đơn vị đã khắc phục là 64.292 triệu đồng.Việc thực hiện tốt công tác thanh tra chuyên ngành đã góp phần tích cực vào việc tăng thu và giảm nợ đọng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp hàng năm trên địa bàn tỉnh.

PV