Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Hà Trọng Trung – phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn, ông Nguyễn Hữu Long – Giám đốc Công ty truyền tải điện 1, Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN.

Trong 9 năm qua, Công an tỉnh và Công ty truyền tải điện 1 đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy chế phối hợp tại các đơn vi thuộc Công ty truyền tải điện 1 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn về nhiều mặt như: Cơ cấu tổ chức, bố trí lao động, tình hình quản lý hành lang an toàn lưới điện, tình hình an ninh trật tự, đoàn kết nội bộ, quản lý cán bộ công nhân viên, công cụ hỗ trợ, bảo quản và sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy. 

Thực hiện nghiêm túc chế độ trao đổi thông tin và phối hợp giải quyết có hiệu quả đối với các vụ việc phức tạp, phát động cán bộ công nhân viên hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đơn vị đạt chuẩn “an toàn về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn về công trình, tuyến đường dây, vật tư thiết bị”; Thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành lưới điện và tài sản của các đơn vị truyền tải điện trên địa bàn, không để xảy ra các vụ việc gây rối, phá hoại, tham ô, tham nhũng, thất thoát và trộm cắp tài sản có giá trị lớn.

Hội nghị đã được nghe ý kiến chỉ đạo, quán triệt quy chế phối hợp của lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Công ty truyền tải điện 1 về bổ sung, sử đổi quy chế phù hợp với tình hình thực tế; Ký kết quy chế phối hợp và khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt quy chế phối hợp trong thời gian qua.

CABK