Cụ thể, doanh nghiệp ký hợp đồng mua hàng với doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý vượt quá số lượng quy định; doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh để sửa chữa, bảo dưỡng, chuyển đổi chủ sở hữu nhưng không thông báo với cơ quan chức năng; phần lớn các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chưa hiểu rõ và nắm vững các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên biển. Một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh chưa thực hiện cam kết bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt... Theo quy định, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên biển chỉ được kinh doanh tại vị trí neo đậu khi được Sở Công Thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, song một số cửa hàng lại tự ý di chuyển bán hàng tại các vị trí không được phép, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến ANTT ở địa phương.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Trong đó, sự phối hợp giữa các ngành chức năng trong công tác quản lý chưa chặt chẽ. Việc kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những vi phạm của các hộ kinh doanh không được thực hiện thường xuyên. Hoạt động kinh doanh xăng dầu trên biển có tính chất đặc thù, cửa hàng kinh doanh xăng dầu thường xuyên di chuyển cấp hàng, nhập hàng... gây khó khăn cho công tác quản lý của các ngành chức năng. Trên thực tế, một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh xăng dầu chưa có ý thức chấp hành pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu; trình độ quản lý, nghiệp vụ của một số doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu. Chiết khấu hoa hồng của một số tổng đại lý, doanh nghiệp đầu mối có lúc xuống thấp, lượng hàng cung cấp không ổn định... khiến doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải mua của nhiều nguồn cung cấp khác nhau. Một số doanh nghiệp chưa tổ chức diễn tập PCCC; chưa kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống PCCC và đầu tư phương tiện PCCC theo quy định. Tháng 9/2014, đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 25 cửa hàng xăng dầu (các tàu dầu) trên biển thuộc 18 doanh nghiệp. Qua đó, lực lượng chức năng lập biên bản 12 cửa hàng vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 205 triệu đồng.

Để quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên tuyến đường thủy nội địa, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh xăng dầu; kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Đăng Hùng