Phát biểu Phát động Cuộc vận động, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung Ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động nhấn mạnh, Cuộc vận động nhằm khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước đối với doanh nghiệp (DN), doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước thông qua việc DN, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế và cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài trực tiếp tham gia cùng với Đảng và Nhà nước trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế.

 Khai thác tối đa trí tuệ, sức sáng tạo to lớn của cộng đồng DN, doanh nhân qua đó tạo sức lan toả mạnh mẽ, sâu rộng trong cộng đồng về ý thức trách nhiệm với đất nước. Cuộc vận động nhằm tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa Đảng và Nhà nước với cộng đồng DN, doanh nhân trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở: DN, doanh nhân hết lòng vì Đảng, Nhà nước và phụng sự tổ quốc, nhân dân; khẳng định Đảng và Nhà nước trân trọng lắng nghe các ý kiến góp ý, tiếp thu các đề xuất, sáng kiến hay của DN, doanh nhân để lãnh đạo, điều hành đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Cuộc vận động nhằm khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước đối với doanh nghiệp (DN), doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước

Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã công bố thể lệ Cuộc vận động, theo đó: các góp ý, đề xuất của DN, doanh nhân nhằm nhận diện, phản ánh về các vấn đề lớn, quan trọng cần phải giải quyết; những khó khăn, cản trở trong thực tiễn phát triển kinh tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, DN, đồng thời góp ý, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Đối tượng tham gia của Cuộc vận động là: Các DN, doanh nhân của Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế bao gồm: DNNN, DN của tư nhân, hộ kinh doanh cá thể, liên minh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hội/hiệp hội ngành, nghề và cá nhân là người Việt Nam có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam; DN FDI và các doanh nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam; Các DN do người Việt Nam ở nước ngoài làm chủ sở hữu và các doanh nhân Việt Kiều, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Theo đó, mỗi DN, doanh nhân gửi tối đa 1 tác phẩm tham dự với một hoặc một số nội dung góp ý, đề xuất phù hợp với mục tiêu và Thể lệ của Cuộc vận động. Các DN, doanh nhân, các cá nhân, tập thể thuộc đối tượng tham gia Cuộc vận động gửi tác phẩm góp ý, đề xuất qua bưu điện hoặc thư điện tử.

Địa chỉ nhận bài dự thi: Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo Kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương, Nhà A4, đường Nguyễn Cảnh Chân, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Email: cuocvandong@kinhtetrunguong.vn

Thời gian tiếp nhận góp ý, đề xuất: Từ sau ngày tổ chức Lễ phát động đến 31-12-2019 (theo dấu Bưu điện/ngày gửi thư điện tử).

Thời gian xét chọn những góp ý, đề xuất tiêu biểu, xuất sắc: Từ tháng 1 đến tháng 3/2020. Lễ Tôn vinh và Trao giải dự kiến: Tổ chức vào tháng 4/2020.

Giải thưởng Cuộc vận động gồm: 1 giải Đặc biệt: 300.000.000đ kèm theo Biểu trưng của Cuộc vận động và Chứng nhận của Ban Tổ chức; 3 giải Nhất, mỗi giải:100.000.000đ kèm theo Biểu trưng của Cuộc vận động và Chứng nhận của Ban Tổ chức;  5 giải Nhì, mỗi giải: 50.000.000đ  kèm theo Biểu trưng của Cuộc vận động và Chứng nhận giải Nhì của Ban Tổ chức; 10 giải Ba, mỗi giải: 20.000.000đ kèm theo Biểu trưng của Cuộc vận động và Chứng nhận của Ban Tổ chức; 20 giải Khuyến khích, mỗi giải: 5.000.000đ (Năm triệu đồng) kèm theo Biểu trưng của Cuộc vận động và Chứng nhận của Ban Tổ chức


Lưu Hiệp