Được biết, doanh nghiệp trên đăng ký hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh săm lốp xe máy và các sản phẩm từ cao su tại KCN Phú Bài từ năm 2010. Nhưng trong quá trình sản xuất, doanh nghiệp không đầu tư công trình xử lý mùi hôi và khí thải; không thực hiện một số nội dung quan trắc, giám sát môi trường theo quy định; không bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại, gây ô nhiễm môi trường.

A.Khoa