Các loại dầu mỡ nhập khẩu làm thực phẩm khác phải kèm theo chứng thư vệ sinh/y tế xác nhận phù hợp để làm thực phẩm.

Nafiqad cũng cho biết, cơ quan này đã làm việc với Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ Công Thương) và thống nhất là 2 Bộ sẽ có văn bản gửi Bộ Y tế, đề nghị Bộ Y tế là đầu mối gửi phản hồi đến cơ quan thẩm quyền Đài Loan phản đối việc áp đặt biện pháp tạm thời của phía Đài Loan, đặc biệt là việc tạm ngưng nhập khẩu mỡ động vật, mỡ lợn và magarine (oleo) dùng làm thực phẩm từ Việt Nam.

Theo 2 Vụ, biện pháp này được áp đặt quá mức cần thiết do chỉ căn cứ vi phạm của một công ty đơn lẻ để áp dụng biện pháp quản lý tăng cường đối với toàn bộ DN xuất khẩu dầu mỡ của Việt Nam sang Đài Loan

Chi Linh