Tham gia lớp đào tạo có hơn 60 học viên gồm: Lãnh đạo, cán bộ phòng Kinh doanh, Công nghệ thông tin, phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện của Công ty; Phó Giám đốc, TP kinh doanh, Tổ trưởng Kiểm tra sử dụng điện, CB quản lý HĐMBĐ, cán bộ CNTT, Đội trưởng/Phó đội sản xuất tại các Điện lực; Lên lớp hướng dẫn là Lãnh đạo và chuyên viên phòng Kinh doanh, phòng Kiểm tra sử dụng điện, phòng Công nghệ thông tin.

Ông Bạch Hồng Quân - Phó Giám đốc PC Bắc Giang cho biết, PC Bắc Giang đã chủ động triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số hóa điện tử đến từng công việc như: áp dụng hóa đơn điện tử; hồ sơ, dịch vụ điện tử; cung cấp các dịch vụ điện điện tử qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Cổng thông tin dịch vụ Quốc gia, dịch vụ điện tử cấp độ 3, cấp độ 4; quản lý văn bản điện tử (Eoffice); thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; số hóa hợp đồng mua bán điện, chuyển đổi số trong giám sát an toàn điện,…theo đúng chủ chương của Tổng công ty.

Các học viên đã được hướng dẫn nghiệp vụ chuyển đổi hồ sơ điện tử HĐMBĐ sinh hoạt, sử dụng chữ ký số OTP nhằm hiện đại hóa công tác dịch vụ điện.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã nghe giáo viên quán triệt, triển khai công văn số 5052/EVNNPC-KD ngày 25/9/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai chương trình số hóa HĐMBĐ sinh hoạt; trình tự thực hiện Kế hoạch triển khai số hóa HĐMBĐ sinh hoạt; Mẫu HĐMBĐ sinh hoạt sẽ áp dụng chung đối với việc cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử và chương trình số hóa.

Khi số hóa HĐMBĐ sinh hoạt sẽ thực hiện theo hình thức Hợp đồng điện tử, trình tự thực hiện phải chuẩn  hóa thông tin khách hàng như: Chủ thể HĐMBĐ, địa chỉ giao dịch, địa chỉ sử dụng điện, số điện thoại nhận tin nhắn Zalo, địa chỉ email, số chứng minh thư,….trước khi lọc danh sách khách hàng thực hiện việc ký hợp đồng điện tử; ký Biên bản chấm dứt hợp đồng cũ và ký hợp đồng mua bán điện mới (Hợp đồng điện tử) với khách hàng bằng hình thức xác thực mã OTP. Trường hợp Khách hàng không có số điện thoại để xác thực, các Điện lực sẽ ký trên bản giấy với Quý khách hàng và thực hiện Scan hồ sơ để lưu file vào hệ thống quản lý thông tin khách hàng.

Bên cạnh đó các học viên cũng được hướng dẫn thao tác lấy mã xác thực OTP khi ký HĐMBĐ sinh hoạt, các dịch vụ điện theo phương thức điện tử; nếu mã xác thực OTP phải thực hiện đúng số điện thoại của chủ thể HĐMBĐ, đối với các trường hợp Quý khách hàng có thay đổi số điện thoại phải báo cho Điện lực để cập nhật các thông tin thay đổi vào chương trình CMIS3.0 trước khi khách hàng ký xác nhận.

Đối với các trường hợp chủ thể  HĐMBĐ đi vắng, nếu thực hiện xác thực mã OTP bằng số điện thoại của Vợ/chồng/con thì phải thông báo và được sự đồng ý của chủ thể Hợp đồng mới được thực hiện.

Thông qua buổi tập huấn, các học viên tham dự lớp học đã hiểu và nắm chắc chủ trương chuyển đổi số hóa HĐMBĐ, trình tự thực hiện thao tác các chức năng phần mềm CMIS 3.0 và trên máy tính bảng, từ đó nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác chuyển đổi số HĐMBĐ sinh hoạt và công tác KD-DVKH, góp phần phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiến Đăng