Một trong những nội dung mới mà Bộ NN&PTNT đề xuất là sẽ ưu đãi, hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nông nghiệp, không có phân biệt giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp đầu tư trong nước...

Cụ thể, sẽ miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp FDI đầu tư trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản ở vùng đặc biệt khó khăn trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo cho các dự án đặc biệt ưu đãi; miễn giảm tiền sử dụng đất (15 năm cho dự án ưu đãi).

Đặc biệt, dự thảo Nghị định có nội dung hỗ trợ cho doanh nghiệp FDI trong đào tạo nghề và đầu tư hỗ trợ về hạ tầng xã hội, cánh đồng mẫu lớn...

C.L.