Báo cáo tài chính kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2017 cho thấy, ngân hàng đã đạt hơn 2.524 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 36% so với cùng kỳ năm 2016, hoàn thành trên 55% kế hoạch năm.
: 6 tháng đầu năm, MB có mức tăng trưởng cao

Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh khác của MB đều tăng trưởng tốt so với quý 1/2017 và so với cùng kỳ 2016. Cụ thể, tính đến 30-6, tổng tài sản của MB đạt 276.245 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2016. Dư nợ tăng trưởng 15% so với năm 2016, huy động tăng trưởng 7% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, thu nhập từ lãi thuần của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Trong quý 2, chỉ tiêu này đạt 2.732 tỷ đồng, tăng 857 tỷ đồng, tương ứng 47% so với cùng kỳ năm 2016, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 5.139 tỷ đồng, tăng mạnh so với 3.625 tỷ đồng cùng kỳ năm 2016. Đóng góp cho sự tăng trưởng mạnh mẽ này là thu nhập lãi thuần từ hoạt động dịch vụ, có sự đột phá ở mức 661 tỷ so với 279 tỷ cùng kỳ năm trước. Kinh doanh ngoại hối và đầu tư chứng khoán cũng cải thiện mạnh so với cùng kỳ.

Cùng với sự tăng trưởng ấn tượng ở các chỉ tiêu về tài sản, huy động vốn và tín dụng, MB đã kiểm soát tốt chất lượng tín dụng. Tính đến hết 30-6-2017, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng là 1,28%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016 và mục tiêu tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5% trong kế hoạch đầu năm. Số dư trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đến ngày 30-6 của MB là 2.281 tỉ đồng, trong khi tổng nợ từ nhóm ba đến nhóm năm của ngân hàng là 2.216 tỉ đồng. Điều này cho thấy MB đã tuân thủ chặt chẽ về trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định.

Để đạt được kết quả này, cùng với nền tảng và nội lực vững vàng, MB đã xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2017 – 2021, đặt mục tiêu Top 5 về hiệu quả kinh doanh và an toàn. 6 tháng đầu năm 2017, MB cũng ghi dấu ấn của mình trên thị trường tài chính với 42 danh hiệu, giải thưởng và chứng nhận do các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế trao tặng như: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dành cho 4 tập thể và 5 cá nhân xuất sắc giai đoạn 2015-2016; danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quân” dành cho Tổng giám đốc Lưu Trung Thái… 

Các giải thưởng thể hiện vị thế ngân hàng, hiệu quả kinh doanh tốt như: Top 5 ngân hàng có môi trường tốt nhất Việt Nam; Top 50 Công ty hiệu quả nhất Việt Nam năm 2016; Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam Uy tín 2017; Bảng xếp hạng “500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam” đồng thời thuộc top “500 doanh nghiệp tăng trưởng và thịnh vượng Việt Nam năm 2017”…

PV