Tuy nhiên, một số mặt hàng có giá bình quân giảm như: gạo giảm 1,9%; cao su giảm 31,4%; dầu thô giảm 57%; xăng dầu các loại giảm 36,5% do ảnh hưởng biến động giảm của giá dầu thế giới...

Do biến động giảm giá của một số mặt hàng trong nhóm hàng nông sản tăng mạnh đã làm kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng nông lâm thủy sản giảm 97 triệu USD; nhóm nhiên liệu, khoảng sản có kim ngạch xuất khẩu giảm 851 triệu USD do giá xuất khẩu của các mặt hàng trong nhóm giảm.

V.H.