Nhận thức rõ được vị thế và sức mạnh của lực lượng lao động đầy nội lực của Agribank, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Điều hành đã quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao tính Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Agribank đã ban hành 2 Nghị quyết chuyên đề số 225-NQ/ĐU-NHNo ngày 12/10/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động tổ chức Công đoàn và Nghị quyết số 86-NQ/ĐU-NHNo ngày 6/5/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên Agribank; Và chính những tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên này đã nâng cao phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Tập hợp và kết nối người lao động

Thực hiện chức năng, vai trò, nhiệm vụ của mình, những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên Agribank; Công đoàn Agribank tổ chức thực hiện tốt vai trò chức năng nhiệm vụ của mình. 

Hàng năm, Công đoàn Agribank xây dựng chương trình hành động làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động luôn chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, ngành Ngân hàng và Nghị quyết Đai hội Công đoàn các cấp; Tuyên truyền động viên đoàn viên, người lao động thực hiện Cẩm nang Văn hóa Agribank và Quy định về tiêu chuẩn, phong cách giao dịch của giao dịch viên trong hệ thống nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh; thực hiện tốt các phong trào thi đua, lao động sáng tạo, tích cực, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh hàng năm của ngành và của Agribank.

Hàng năm, căn cứ các Nghị quyết của Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành Agribank, Công đoàn Agribank phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn hệ thống và đạt được những kết quả tốt đẹp, như: Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; phong trào thi đua lao động giỏi hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm, Phong trào thi đua “Xây dựng, phát triển thương hiệu và thực hiện văn hóa Agribank trong công nhân viên chức lao động”; phong trào thi đua “Học tập nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong Đoàn viên, người lao động, gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua thực hiện công tác xã hội, từ thiện, phong trào thi đua thực hiện công tác xã hội, từ thiện; phong trào thi đua thực hiện phong trào Văn hóa - Thể thao, Phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh  lao động”…

Những đoàn viên công đoàn Agribank đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do công đoàn Agribank phát động.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được các cấp Công đoàn đặc biệt quan tâm và chú trọng. Tổ chức công đoàn các cấp tham gia với chuyên môn xây dựng cơ chế, quy chế của Agribank; tham gia Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng kỷ luật. 

Phối hợp với phòng ban chức năng giải quyết kịp thời, thỏa đáng những khó khăn, vướng mắc của đoàn viên, người lao động; bố trí cơ sở vật chất, đảm bảo môi trường làm việc thuận lợi và đảm bảo an toàn về người và tài sản, không có sự cố xảy ra cho đoàn viên, người lao động trong quá trình làm việc.

Năm 2019, Công đoàn Agribank tổ chức triển khai, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở trong toàn hệ thống thành lập 65 Hội hưu trí Agribank tại cơ sở, theo mô hình mỗi tỉnh, thành phố thành lập 01 Hội. 

Sau 31 năm hình thành và phát triển, lần đầu tiên Agribank đã tổ chức được một mô hình sinh hoạt lớn cho cán bộ hưu trí tham gia, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cán bộ Agribank đã nghỉ hưu; thể hiện sự ghi nhận công lao và bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với các thế hệ cán bộ đã nghỉ hưu, đồng thời giúp thế hệ cán bộ đương chức tin tưởng sự lãnh đạo, sự phát triển của Agribank, giúp họ yên tâm công tác, làm việc tận tâm, tận lực, lập nhiều thành tích, đóng góp sự phát triển của Agribank nói riêng và sự phồn vinh của xã hội nói chung

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội, xã hội từ thiện được đẩy mạnh triển khai trong toàn hệ thống, một mặt tổ chức tuyên truyền vận động toàn thể đoàn viên, người lao động đóng góp ủng hộ; đồng thời triển khai làm tốt công tác xã hội từ thiện, công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội; luôn ý thức trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng. 

Hàng năm Agribank đã dành hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, trạm y tế, đường giao thông nông thôn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, ủng hộ quỹ vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, nhà đại đoàn kết cho người nghèo, xây dựng trường học, bệnh xá, ủng hộ chương trình vì biển đảo Việt Nam, tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ tổ quốc; ủng hộ các tỉnh khắc phục hậu quả bão lũ và đặc biệt là quan tâm đến đoàn viên, người lao động Agribank có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trích quỹ tình nghĩa của Công đoàn Agribank thăm hỏi, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn, tử vong. Với những đóng góp tích cực cùng ngành ngân hàng trong bảo đảm an sinh xã hội, Agribank không chỉ được ghi nhận là “Doanh nghiệp vì cộng đồng” tại Việt Nam, mà còn từng bước vươn ra khu vực khi được nhận giải thưởng “Ngân hàng  thực hiện tốt nhất công tác an sinh xã hội Đông Nam Á”.

Agribank  và những hoạt động hướng về biển đảo quê hương.

Tạo cơ hội cho đoàn viên thanh niên được phấn đấu, rèn luyện, phát huy vai trò, sức mạnh trong xây dựng Đảng

Những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, tạo mọi điều kiện của Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Điều hành, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Agribank đã phát động, triển khai tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực nhằm tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, đồng thời giúp đoàn viên thanh niên nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn và đoàn thể.

 Công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ Agribank những năm gần đây tăng lên cả về số lượng và chất lượng, đảng viên là đoàn viên thanh niên chiếm tỷ lệ cao. Đó là kết quả của sự quan tâm, rèn luyện đoàn viên thanh niên, chăm lo công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ và Đoàn Thanh niên Ngân hàng Agribank.

Thực hiện Nghị quyết 86-NQ/ĐU-NHNo của Đảng ủy, quyết định của Tổng Giám đốc về phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên Agribank giai đoạn 2016-2020, ngày 13/10/2016, Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2016- 2020 đã được thành lập, khẳng định tầm quan trọng của công tác phát triển thanh niên, lực lượng đông đảo, xung kích trên mọi lĩnh vực, đã và đang giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển Agribank, đồng thời tạo điều kiện để thanh niên Agribank có nhiều cơ hội hơn phát huy sức mạnh của tuổi trẻ, tiềm năng và sự sáng tạo trong quá trình lập thân, lập nghiệp.

Mỗi đoàn viên thanh niên Agribank là một đại sứ thương hiệu, luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất.

Sau hơn 4 năm đi vào hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên, công tác chỉ đạo triển khai các phong trào trong thanh niên toàn hệ thống Agribank đã đạt những kết quả đáng khích lệ, tập trung xây dựng thế hệ thanh niên Agribank phát triển toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên, yêu ngành, yêu nghề, có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học; văn hóa, sức khỏe, xung kích, sáng tạo… từ đó hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Đây là điều hết sức ý nghĩa đối với Agribank trong quá trình hoạt động kinh doanh, ứng dụng công nghệ 4.0 và chuẩn bị tiến tới cổ phần hóa với lực lượng lao động trong độ tuổi thanh niên hiện chiếm đến trên 40% tổng số cán bộ nhân viên.

Thanh niên Agribank đã và đang khẳng định vai trò “hạt nhân” chủ đạo trong việc đóng góp ý tưởng, sáng kiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn mực ứng xử, phong cách giao tiếp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hưởng ứng phong trào thi đua “Thanh niên Agribank với Cuộc cách mạng 4.0” nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công tác nghiên cứu, tiếp thị khách hàng với mục tiêu mỗi tổ chức Đoàn có ít nhất 1 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nghiệp vụ mang lại hiệu quả kinh doanh tại đơn vị; thể hiện vai trò mỗi thanh niên Agribank là “Đại sứ thương hiệu Agribank”, nhà tư vấn chuyên nghiệp đối với người thân, bạn bè, khách hàng về Sản phẩm dịch vụ (SPDV) của Agribank, góp phần gia tăng lượng khách hàng mở tài khoản và sử dụng SPDV của Agribank, đặc biệt là những SPDV ngân hàng điện tử tự động (Mobile Banking, Internet Banking…), phát hành thẻ, bán chéo sản phẩm.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Agribank cũng luôn chú trọng đổi mới các phong trào thi đua, tạo môi trường rèn luyện cho đoàn viên thanh niên, qua đó lựa chọn, phát hiện những đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng bộ xem xét, kết nạp. Người được giới thiệu vào Đảng phải bảo đảm cả tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, chú trọng tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và năng lực thực thi nhiệm vụ được giao.

Những đoàn viên thanh niên ưu tú sẽ được bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng bộ xem xét, kết nạp.

Việc củng cố niềm tin cho đoàn viên thanh niên vào Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng luôn được Đảng bộ Agribank coi trọng. Đảng bộ đã tập trung đưa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu trong toàn Đảng bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên để tạo niềm tin cho đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó, Đảng ủy tập trung chỉ đạo làm tốt công tác truyền thông nội bộ, phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội đặc biệt là đoàn thanh niên. Với các hình thức đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chuyên môn với đảng viên, cán bộ, người lao động, diễn đàn đoàn thanh niên… qua đó nắm bắt trực tiếp tư tưởng của đảng viên, cán bộ, người lao động; đồng thời chủ động thông tin chính xác, kịp thời, khách quan về hoạt động của Agribank, hạn chế tác động tiêu cực của thông tin trái chiều, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank

Có thể nói sau một chặng đường nhìn lại đặc biệt là nhiệm kỳ 2015-2020, với nhiều giải pháp tích cực, sự gắn kết các tổ chức chính trị đoàn thể đã làm nên thành công của Đại hội Đảng bộ Agribank. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên được xếp loại vững mạnh, xuất sắc hàng năm. Hơn 500 đoàn viên thanh niên được kết nạp Đảng trong 5 năm, chiếm 83% số lượng đảng viên mới toàn Đảng bộ.

Thi Nhân