Báo cáo kiểm toán năm 2014 và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2013 của Kiểm toán Nhà nước công bố ngày 10/7 cho biết: Hoạt động kinh doanh xăng dầu giai đoạn 2011 - 2013 và kết luận một số sai phạm. 
Dư luận trông đợi EVN được kiểm toán.

Cụ thể, “Đầu năm 2011, chính sách điều hành giá bán xăng dầu và các quyết định trích, sử dụng Quỹ bình ổn giá chưa phù hợp, không đảm bảo mục tiêu bình ổn giá, làm chỉ số giá tiêu dùng tăng cao, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống an sinh xã hội. Hầu hết các đầu mối nhập khẩu xăng dầu chưa tuân thủ đầy đủ quy định tại Nghị định 84 (2009) về kinh doanh xăng dầu. Một số DN quy định giá bán lẻ vùng 2 cao hơn giá bán lẻ vùng 1 và cao hơn mức giá được quy định tại các văn bản điều hành của Liên bộ Công thương – Tài chính.

Trước những dư luận bức xúc gần đây liên quan đến giá bậc thang của EVN cũng như cách ghi chỉ số công tơ, tại buổi họp báo công bố báo cáo kiểm toán năm 2014 và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2013 của Kiểm toán Nhà nước diễn ra sáng 10/7, đại diện Kiểm toán Nhà nước đã cho biết đang xem xét và có thể đưa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vào kế hoạch kiểm toán 2016.

Vũ Hân