Dự án có tổng mức đầu tư 79,67 tỷ đồng, sử dụng vốn vay đầu tư xây dựng và các nguồn vốn khác do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) phân bổ theo kế hoạch. Đây là dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án.

Dự án sẽ đầu tư, lắp đặt 1 máy biến áp AT4 220/110/22kV-250MVA và các ngăn lộ tổng 220kV, 110kV; Lắp đặt 2 ngăn thiết bị đường dây 110kV; Đấu nối tiếp địa cho máy biến áp và các thiết bị, cấu kiện lắp mới với hệ thống nối đất hiện có của trạm; Bổ sung phần lưới tiếp địa cho các ngăn lắp mới; Trang bị thiết bị điều khiển, bảo vệ, đo lường cho các thiết bị lắp mới phù hợp với quy định hiện hành và hiện trạng trạm biến áp.

Dự án khi vận hành góp phần đảm bảo đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện miền Bắc, đặc biệt phụ tải khu vực tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh; Tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực, nâng cao độ an toàn, tin cậy và ổn định khi vận hành hệ thống điện khu vực và Quốc gia; Hạn chế tổn thất công suất trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của EVNNPT.

Dự án đặt mục tiêu hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành vào quý IV-2018.

PV