Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh trên cơ sở thống nhất bộ máy, bao gồm các đội công tác của Chi cục Hải quan Bưu điện, 2 đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu chuyển phát nhanh của Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài và Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội.

Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh kế thừa toàn bộ thông tin giao dịch của Chi cục Hải quan Bưu điện: Số dư tài khoản Kho bạc, mã cơ quan thu, mã quan hệ ngân sách… Trụ sở Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh được đóng tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

L. Hiệp