Theo báo cáo tình hình sản xuất tháng 4 của TKV, trong tháng 4, mặc dù có 2 đợt nghỉ lễ kéo dài, song với tinh thần quyết tâm cao, Tập đoàn và các đơn vị đã triển khai tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Kết quả, các chỉ tiêu hoàn thành đều bứt phá, đặc biệt là với khối than. Sản lượng than sản xuất tháng 4 đạt 4 triệu tấn. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp, sản lượng than khai thác đạt cao trên 4 triệu tấn.

Cụ thể, các chỉ tiêu chính về hiện vật sản xuất trong tháng 4 như: than nguyên khai 3,92 triệu tấn; than tiêu thụ 4,06 triệu tấn; đất bóc 15,6 triệu m3; đào lò tổng số 21.304 m.

Công nhân của Tập đoàn TKV hăng say lao động.

Sản xuất khoáng sản: Alumin+hydrat qui đổi 117.500 tấn; tiêu thụ alumin 129.848 tấn; tinh quặng đồng 7.808 tấn; sản xuất và tiêu thụ điện 945 triệu kWh; thuốc nổ 7.000 tấn...

 Tính chung 4 tháng, than nguyên khai sản xuất của Tập đoàn đạt 14,86 triệu tấn, bằng 37% kế hoạch năm, tăng 11% so với cùng kỳ, tăng 1,46 triệu tấn so với cùng kỳ 2018; than tiêu thụ 14,54 triệu tấn. Đáng chú ý, than tiêu thụ cấp cho hộ điện là 11,98 triệu tấn, tăng 2,1 triệu tấn so với cùng kỳ. Các lĩnh vực sản xuất khác như khoáng sản, alumina, điện, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí, dịch vụ khác đều đạt KH. Doanh thu toàn Tập đoàn 4 tháng đầu năm ước đạt 42.828 tỷ đồng.

Dây chuyền sản xuất than của TKV ngày càng hiện đại hóa với nhiều kỹ thuật tiên tiến.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ tháng 5, trong bối cảnh có nhiều khó khăn phát sinh do giá nguyên liệu đầu vào như điện, xăng, dầu tăng cao. Thêm vào đó, tháng 5 bắt đầu vào mùa mưa bão. Đây là những yếu tố tác động trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị.

Do đó, Tổng giám đốc TKV chỉ đạo các đơn vị tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, làm tốt công tác bóc đất, đào lò, chuẩn bị diện, huy động gia tăng tối đa năng lực sản xuất. Đồng thời tăng cường chế biến pha trộn than để tăng nguồn cung. Phấn đấu sản lượng than nguyên khai tháng 5 đạt tối thiểu 3,8 triệu tấn, tiêu thụ than 4 triệu tấn; sản xuất 116.000 tấn Alumina; 4.000 tấn tinh quặng đồng, 1.000 tấn đồng tấm; sản xuất điện 900 triệu kWh...

Thu Phương