Vận tải hàng hóa có khả quan hơn do có nhiều giải pháp đẩy mạnh hàng liên vận quốc tế sang Trung Quốc, hàng bưu kiện, chuyển phát nhanh… Tuy nhiên, kết quả vẫn thấp hơn cùng kỳ 2 con số, chỉ đạt hơn 377 nghìn tấn, bằng 86,4% cùng kỳ. Do dừng chạy tàu nên cũng ảnh hưởng đến doanh thu các hoạt động vận tải khác của Tổng công ty như cung cấp sức kéo, điều hành GTVT…

Sản lượng vận tải tháng 4/2020 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giảm mạnh. Doanh thu điều hành GTVT đạt hơn 23,7 tỷ đồng, chỉ bằng 49,1% so với cùng kỳ. Từ các dịch vụ khác đạt hơn 32,7 tỷ đồng, bằng 48,9% cùng kỳ. Hợp nhất tháng 4, doanh thu vận tải đạt hơn 416,75 tỷ, bằng 76% cùng kỳ. Việc làm của người lao động cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Tại hai công ty vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn có trên 3.200 lao động nghỉ tạm hoãn hợp đồng lao động, tập trung chủ yếu ở các đoàn tiếp viên với trên 70% lao động và tại một số chi nhánh vận tải có số lượng lao động xin nghỉ tạm hoãn hợp đồng lao động xấp xỉ trên 50%.

Phạm Huyền