Dự án “Hoàn thiện sơ đồ vận hành giai đoạn 2 TBA 110kV Lục Yên” Chi nhánh lưới điện cao thế Yên Bái do Ban Quản lý dự án phát triển Điện lực Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần xây lắp và thương mại COMA 25  thi công.

Với quy mô gồm các hạng mục: Lắp đặt và đấu nối nhất, nhị thứ MC 132, 131, 172, lắp đặt và đấu nối nhất, nhị thứ DCL 132-2; 131-3; 172-2, kết nối thanh cái C12; lắp đặt và đấu nối nhất, nhị thứ TI 172; 131; lắp đặt sứ đỡ dàn thanh cái C12. Kết nối dàn TC C31 đến tủ đấu nối liên lạc; đấu nối nhất thứ ngăn lộ 174 với TC C12.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi công thực hiện dự án Hoàn thiện sơ đồ vận hành giai đoạn 2 trạm 110 kV Lục Yên (E12-4) nhưng các đơn vị vị quản lý vận hành, quản lý dự án, thi công lắp đặt và thí nghiệm đã phối hợp nhịp nhàng, khẩn trương và luôn tuân thủ nghiêm các biện pháp an toàn tại hiện trường, nghiêm túc thực hiện quy trình, quy phạm, các chế độ, thủ tục của phiếu công tác... nên mọi công việc được tiến hành đạt yêu cầu về tiến độ, chất lượng đảm bảo an toàn cho con người cũng như thiết bị.

Kết quả thử nghiệm trước khi chính thức đóng điện đưa vào vận hành đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy phạm kỹ thuật, đủ điều kiện vận hành và  đóng điện an toàn, các thiết bị làm việc ổn định.

Nguyễn Thành