Hằng năm, ngành Trồng trọt và bảo vệ thực vật đã xây dựng kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra để tổ chức thực hiện.

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17.5.2017 của Thủ tướng về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, các cơ quan chức năng ngành Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội đã thực hiện việc thanh tra, kiểm tra 147 doanh nghiệp, trong đó, số doanh nghiệp vi phạm là 13 trường hợp.

Nội dung vi phạm chủ yếu trong các cuộc thanh tra, kiểm tra, gồm: Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không có giấy chứng nhận đủ điều kiện; sản xuất phân bón không có giấy phép sản xuất; sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng; sản xuất phân bón kém chất lượng.

Theo đó, đã ban hành 13 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 250 triệu đồng.

Hải Châu