Trong đó có 145 doanh nghiệp nợ 58.480 triệu đồng thuế, phí và 5 đơn vị nợ 4.963 triệu đồng tiền thuê đất. Trong số các doanh nghiệp nợ tiền thuê đất, Công ty CP Minh Xuân (phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) có số nợ cao nhất, lên đến 3.176 triệu đồng.

Tiếp đến là Công ty CP Bất động sản thương mại và dịch vụ Quang Chung (ngõ 219 Trung Kính, Hà Nội) nợ 922 triệu đồng. Các doanh nghiệp nợ thuế, phí lên tới 145 doanh nghiệp, với số nợ từ 9 triệu đồng đến 2.504 triệu đồng.

Theo Cục Thuế TP Hà Nội, tổng thu nợ 6 tháng đầu năm 2017 đạt 6.445 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Cục Thuế TP Hà Nội đã thực hiện công khai 792 đơn vị nợ tiền thuế phí, tiền thuê đất với tổng số tiền là 2.793 tỷ đồng, sau khi đăng công khai đã có 249 doanh nghiệp nộp 101.701 triệu đồng vào NSNN.

Trân Trân