Tái cơ cấu nông nghiệp nước ta thời gian qua đã có những bước bứt phá, khắc phục tồn tại và tạo ra sự phát triển tích cực. Ngành Nông nghiệp đã có sự chuyển dịch tăng trưởng dựa vào số lượng sang chất lượng và gia tăng giá trị; tăng những ngành hàng, sản phẩm có lợi thế... 

Với trên 50% thị phần tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam từ nguồn vốn Agribank, ngân hàng gắn với sứ mệnh “Tam nông” ngay từ những ngày đầu thành lập đến nay luôn có những đóng góp tích cực, cụ thể đối với quá trình phát triển bứt phá của ngành Nông nghiệp sau một thời gian triển khai tái cơ cấu.

Sau 6 năm triển khai Đề án “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, sức sản xuất trong nông nghiệp đã được tăng lên rõ rệt, thể hiện ở sản lượng các mặt hàng nông sản đều tăng, kéo theo đó, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt kỷ lục. 

Năm 2019, mặc dù khó khăn về thị trường, các mặt hàng nông sản giảm giá từ 10-15%, nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 41,3 tỷ USD, tăng khoảng 3,5% so với với năm 2018, riêng lĩnh vực lâm nghiệp đạt trên 11 tỷ USD, tăng gần 20%. Thặng dư thương mại toàn ngành ước đạt mức kỷ lục 9,9 tỷ USD, tăng 14%, cao hơn 1,12 tỷ USD so với năm 2018. 

Tiếp tục duy trì 10 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1,0 tỷ USD; trong đó có 5 mặt hàng trên 3 tỷ USD (gỗ và sản phẩm gỗ; tôm; rau quả; cà phê; hạt điều)… Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ đỡ của nền kinh tế.

Thành công của ngành Nông nghiệp Việt Nam đạt được có sự đóng góp, hỗ trợ của toàn hệ thống chính trị, trong đó có sự đồng hành tích cực của ngành Ngân hàng, tiêu biểu là Agribank. Phát huy vai trò của NHTM chủ lực trong đầu tư phát triển “Tam nông”, Agribank luôn dành 70% dư nợ đầu tư cho lĩnh vực này. Nguồn vốn Agribank chiếm trên 50% thị phần tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. 

Agribank tiên phong, chủ lực triển khai hiệu quả 7 chương trình tín dụng chính sách và 2 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Riêng cho vay xây dựng nông thôn mới, Agribank thực hiện đến 100% số xã trên cả nước, có đóng góp rất tích cực đối với thành công vượt bậc quá trình xây dựng nông thôn mới ở nước ta khi gần 54% số xã và 110 huyện đạt chuẩn NTM, hoàn thành trước thời hạn gần 2 năm. 

Agribank cũng là NHTM đầu tiên “mở đường” cho làn sóng đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao ở nước ta khi từ tháng 11/2016 triển khai chương trình tín dụng quy mô tối thiểu 50.000 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực này, hướng đến tín dụng xanh, cũng như “xanh hóa” hoạt động của ngân hàng, “Vì tương lai xanh”.

Tạo thuận lợi, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn vay và sử dụng dịch vụ ngân hàng, phục vụ phát triển hiệu quả sản xuất kinh doanh, từ đó có đóng góp trực tiếp làm nên thành công tái cơ cấu nông nghiệp, hằng năm, Agribank vẫn dành hàng ngàn tỷ đồng để hỗ trợ cho vay lãi suất thấp đối với các đối tượng ưu tiên trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời tài trợ xây dựng trường học, trạm y tế, nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, phát triển giao thông nông thôn… 

Riêng trong năm 2019, Agribank 3 lần chủ động giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng và các lĩnh vực ưu tiên, các chương trình tín dụng chính sách, hiện nay lãi suất cho vay ngắn hạn của Agribank thấp hơn trần quy định của Ngân hàng Nhà nước 1,0%/năm, qua đó thể hiện sự quyết tâm của Agribank trong việc tiên phong, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về điều hành lãi suất, thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ khách hàng, đưa tín dụng ngân hàng tiếp tục phát huy vai trò thúc đẩy, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế đất nước. 

Agribank không ngừng đơn giản hóa thủ tục cho vay, cải tiến mô hình, phương thức cho vay, kết hợp với chính quyền địa phương, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai trên 63.000 tổ vay vốn với gần 1,4 triệu thành viên; Triển khai an toàn 68 Điểm giao dịch lưu động bằng ôtô chuyên dùng với gần 7.000 phiên giao dịch, phục vụ gần 700 nghìn khách hàng tại trên 400 xã trên toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi đối với hộ gia đình, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa tiếp cận vốn vay và dịch vụ ngân hàng.Triển khai chương trình tín dụng tiêu dùng quy mô tối thiểu 5.000 tỷ đồng, đến nay đã cho vay trên 79.000 khách hàng với dư nợ chương trình này trên 1.600 tỷ đồng… 

Năm 2019, Agribank chính thức triển khai Đề án đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn, với mục tiêu gia tăng sự tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của các cá nhân, gia đình cũng như các dịch vụ thanh toán văn minh, hiện đại trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Có thể khẳng định rằng, với vai trò trung gian tín dụng và cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, Agribank đã có những đóng góp nhất định thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải quyết vấn đề việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, cải thiện đời sống của nhân dân ở khu vực nông thôn, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, góp phần tạo những bước bứt phá trong tái cơ cấu nền nông nghiệp Việt Nam.

P.V.