Nhân dịp 70 năm Ngày Báo Công an nhân dân (CAND) phát hành số đầu tiên (1-11-1946  - 1-11-2016), điểm lại những kết quả mà ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã đạt được và hiệu quả trong công tác phối hợp với lực lượng CAND, bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khẳng định: Những năm qua, BHXH Việt Nam đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả đưa chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đi vào cuộc sống, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội đất nước. Trong những thành tựu mà BHXH Việt Nam đạt được, có sự đóng góp tích cực, sự phối hợp hiệu quả của lực lượng CAND nói chung, BHXH Công an nhân dân và Báo CAND nói riêng.

Sẵn sàng phục vụ nhân dân, người lao động

Luật BHXH (sửa đổi) chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016 có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới về việc đảm bảo an sinh xã hội của đất nước.

Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp tạo điều kiện của các bộ, ban, ngành Trung ương, trong đó có Bộ Công an; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, mặc dù với khối lượng công việc rất lớn, nhưng 9 tháng đầu năm 2016, BHXH Việt Nam đã triển khai có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đang phấn đấu hoàn thành những công việc cuối năm 2016 với nỗ lực, trách nhiệm cao nhất.

Đồng chí Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 của ngành Bảo hiểm xã hội.

Theo Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh, ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2016, toàn ngành BHXH đã triển khai phong trào thi đua rộng khắp với chủ đề: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016”.

Lãnh đạo BHXH Việt Nam cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành đã nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng tốt những thời cơ, thuận lợi; đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức; phấn đấu hoàn thành xuất sắc những kế hoạch, chỉ tiêu thu - chi, giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp mà Thủ tướng Chính phủ đã giao; góp phần tích cực cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2016.

Năm 2016, BHXH Việt Nam tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của ngành luôn kịp thời, sát thực tiễn và quyết liệt hơn; tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, công chức.

Cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp, biện pháp tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; tích cực phối hợp với các sở, ngành địa phương tranh thủ sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ, nhất là công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực BHYT và quản lý chi phí khám chữa bệnh BHYT...

Có thể nói, 9 tháng đầu năm 2016, các chỉ tiêu cơ bản đã được ngành BHXH thực hiện hiệu quả; đặc biệt là đối tượng tham gia BHYT đạt 73,7 triệu người, tương ứng với tỷ lệ bao phủ 79,6% dân số, vượt kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1176/QĐ-TTg ngày 28-6-2016.

Các chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH, BHYT được cơ quan BHXH giải quyết kịp thời, đúng quy định với thủ tục hành chính đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp, người dân và người lao động. Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng luôn kịp thời, đầy đủ, an toàn, thuận lợi đến người được hưởng.

Quyền lợi của người tham gia BHYT được nâng cao, chất lượng dịch vụ y tế ngày càng cải tiến, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính để tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục được cắt giảm.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý được tập trung chỉ đạo, đặc biệt là các dự án liên quan đến nền tảng phát triển, hiện đại hóa hệ thống quản lý của ngành như: Cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT; Hệ thống thông tin giám định BHYT; Phần mềm nghiệp vụ tổng thể của BHXH Việt Nam. Tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ và công tác cán bộ của ngành tiếp tục được kiện toàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao...

Bảo hiểm xã hội TP Hải Phòng luôn tận tụy phục vụ nhân dân, người lao động.

Chung tay xây dựng lực lượng CAND vững mạnh

Trong những thành quả chung của BHXH Việt Nam, có đóng góp tích cực của cơ quan BHXH  CAND.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND (Bộ Công an) khẳng định: Từ khi thành lập đến nay, tuy có đặc thù riêng, nhưng BHXH CAND luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của ngành BHXH nói chung. BHXH CAND đã kịp thời đề xuất với lãnh đạo Bộ trình Chính phủ, Quốc hội sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật về chính sách BHXH đối với lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng CAND nói riêng, đến nay cơ bản đã phù hợp với đặc điểm công tác, chiến đấu của lực lượng CAND...

“Thời gian qua, Bộ Công an đã xây dựng được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh, thành phố, tạo điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng cũng như tổ chức thực hiện chính sách BHXH đối với cán bộ, chiến sĩ và người lao động trong CAND. Đội ngũ cán bộ làm công tác BHXH trong CAND ngày càng phát triển lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ về công tác BHXH trong tình hình mới” - Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ cho biết.

Đồng quan điểm với Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, khi nói về hiệu quả phối hợp với các bộ, ngành trong lĩnh vực BHXH, BHYT, Thứ trưởng-Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết: BHXH Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc trao đổi thông tin về công tác ngăn ngừa, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, BHXH Việt Nam đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trong ngành tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là Luật BHXH (năm 2014) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

BHXH Việt Nam đã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và phương thức tiếp cận người tham gia, giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn và tự giác tham gia.

Là người nhiều năm gắn bó, phối hợp với các cơ quan truyền thông trong và ngoài lực lượng CAND trong công tác tuyên truyền, bà Nguyễn Thị Minh trải lòng: Những năm qua, báo chí lực lượng CAND nói chung và Báo CAND nói riêng đã luôn sát cánh, đồng hành, phối hợp có hiệu quả cùng BHXH Việt Nam trong việc tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH.

Báo CAND với nhiều ấn phẩm đặc sắc như Báo CAND nhật báo, CAND online, chuyên đề An ninh thế giới... có nội dung phong phú, hấp dẫn đã thường xuyên đăng tải các tin, bài viết liên quan đến việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, định hướng dư luận đúng đắn và tạo được sự đồng thuận cao đối với dư luận xã hội trong việc triển khai đưa chính sách BHXH, BHYT vào cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của đất nước...

Hiếu Quỳnh