Giàn BK-TNG mỏ Thiên Ưng thuộc Lô 04-3, bồn trũng Nam Côn Sơn, ở phía Đông Nam mỏ Bạch Hổ, nơi có độ sâu 120 mét nước, cách bờ 270km. Lô 04-3 được Chính phủ giao cho Tổ hợp nhà thầu gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty AO Zarubezhneft (Liên bang Nga). Vietsovpetro được chỉ định là Nhà điều hành.

Mỏ Thiên Ưng do Vietsovpetro phát hiện từ đầu năm 2009 bằng giếng thăm dò TU-3X. Sau quá trình thẩm lượng và đánh giá, mỏ được xếp loại mỏ nhỏ, cận biên. Để giải quyết được bài toán phát triển, khai thác mỏ Thiên Ưng là một thử thách lớn về cả kinh tế, kỹ thuật và công nghệ. Đây là lần đầu tiên Vietsovpetro thực hiện tổng thầu dự án xây dựng giàn khai thác khí tại khu vực nước sâu có quy mô lớn nhất, với tỷ lệ nội địa từ khâu thiết kế, mua sắm, chế tạo đạt cao nhất, đánh dấu sự phát triển và lớn mạnh vượt bậc của Vietsovpetro trong lĩnh vực này.

Dự án phát triển mỏ Thiên Ưng Lô 04-3 là một trong nhiều dự án quy hoạch tổng thể phát triển các nguồn khí tại khu vực bể Nam Côn Sơn, tạo cơ sở hạ tầng để kết nối, kích thích phát triển thăm dò, khai thác khu vực nước sâu xa bờ rộng lớn này trên thềm lục địa phía Nam Việt Nam. 

Phó Tổng giám đốc Vietsovpetro, ông Yakovenko Evgeny Vladimirovich trao đổi cùng các kỹ sư làm việc trên giàn BK-TNG

Công trình dự kiến sẽ đạt công suất cao nhất vào năm 2019, sản lượng khai thác đỉnh sẽ đạt khoảng 700 triệu m3 khí. Thành công của Dự án Thiên Ưng cùng với chuỗi các dự án liên quan khác trước đó trong khu vực này đã mở ra triển vọng mới cho Vietsovpetro, góp phần phát triển bền vững Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.


Cụm giàn BK-TNG và Tam Đảo 02 tại mỏ Thiên Ưng thuộc Lô 04-3.
An An