Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong vòng 8 năm (2010 - 2018), qua thanh tra, kiểm tra, toàn ngành Thuế đã phát hiện 642.423 doanh nghiệp vi phạm về thuế thu nhập doanh nghiệp, với số thuế thu nhập doanh nghiệp thu về hơn 35.900 tỷ đồng, giảm lỗ 185.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Báo cáo chỉ ra rằng, có đến trên 60% doanh nghiệp FDI vẫn còn lỗ lũy kế với giá trị lỗ lũy kế là gần 400.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong số này có rất nhiều doanh nghiệp vẫn mở rộng sản xuất kinh doanh, trong đó có nhiều “ông lớn” trên thế giới kinh doanh tại Việt Nam.

B.K