Với thời gian triển khai được nhân lên gấp đôi so với các năm trước, chương trình đã thu hút được 11.117 hộ  gia đình  đăng ký  tham  gia, đưa tổng sản lượng điện tiết kiệm lên 972.800 kWh, trong đó có 2.769  hộ thực hiện tiết  kiệm  đạt vượt tiêu  chí  đề ra trên 10% sản  lượng sử  dụng.

Trong buổi lễ tổng kết, Ban tổ chức đã tiến hành tuyên dương, khen thưởng đối với các hộ gia đình có thành tích xuất sắc nhất trong “Chương trình Thi đua gia đình tiết kiệm điện thành phố Yên Bái năm 2015”, tạo động lực thúc đẩy các hộ gia đình tiếp tục hưởng ứng tham gia vào phong trào tiết kiệm điện nói chung, Chương trình Thi đua gia đình tiết kiệm điện nói riêng trong thời gian sắp tới.

Nhật Huy