Đường dây 220 kV Hòa Bình - tây Hà Nội và Trạm biến áp 220 kV tây Hà Nội là các công trình năng lượng cấp 1, nhóm B, do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư. NPMB đại diện EVNNPT điều hành quản lý dự án; Viện Năng lượng thiết kế và Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận quản lý vận hành sau khi công trình được hoàn thành.

Trong đó, dự án Trạm biến áp 220 kV tây Hà Nội có tổng mức đầu tư 450,8 tỉ đồng, với quy mô là xây dựng mới Trạm biến áp 220/110kV có dự phòng đến việc phát triển thành Trạm 500/220/110kV sau này. Trạm gồm: 2 máy biến áp 220/110/22kV-250MVA (giai đoạn này lắp đặt một máy), sử dụng thiết bị đặt ngoài trời, được xây dựng tại thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.

Dự án đường dây 220 kV Hòa Bình - tây Hà Nội có tổng mức đầu tư 526,7 tỉ đồng, với quy mô xây dựng mới đường dây 220 kV 2 mạch và 4 mạch dài 50,6 km, nối từ sân phân phối 220 kV Nhà máy thủy điện Hòa Bình đến Trạm biến áp. Đường dây đi qua địa bàn các huyện Kỳ Sơn, Lương Sơn và TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình); huyện Quốc Oai (TP.Hà Nội).

Việc đóng điện 2 công trình trên sẽ truyền tải công suất từ Nhà máy thủy điện Hòa Bình lên hệ thống điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao tại khu vực phía tây TP.Hà Nội và các vùng lân cận, giảm tổn thất điện năng, tăng cường độ ổn định và vận hành an toàn của hệ thống điện.

Việc đóng điện thành công 2 công trình trên góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia.

PV